ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال 2006 تا کنون

ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال ۲۰۰۶ تا کنون

پایگاه گوگل اسکولار از سال ۲۰۰۶ تا کنون پر استنادترین مقالات رشته‌های مختلف از جمله رشته روانشناسی را معرفی کرده است. منظور از مقالات پراستناد مقالاتی هستند که محققان علم روانشناسی بسیاری، در نگارش مقاله خود آن مقالات را مورد توجه قرار داده‌اند. در زیر به ترتیب به معرفی این مقالات می‌پردازیم. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال ۲۰۰۶ تا کنون

۱- مقاله براون و کلارک منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “کاربرد تحلیل شماتیک در روانشناسی” “Using thematic analysis in psychology” تاکنون ۲۹۲۹۴ بار در مقالات مختلف مورد استناد قرار گرفته است.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101

۲- مقاله وب و شیران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “آیا تغییر دادن اهداف رفتار باعث ایجاد تغییر رفتار می‌شود؟ فرا تحلیل شواهد آزمایشگاهی”  “Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence” تاکنون ۱۹۱۵ بار مورد استناد قرار گرفته است.

Webb, T. L., & Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis of the experimental evidence. Psychological bulletin, 132(2), 249
 

۳- مقاله استیگر و همکاران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “معنای زندگی: ارزیابی وجود و جستجوی معنا در زندگی” “The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life”  تاکنون ۱۶۸۹ بار در پژوهش‌های دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80
 
۴- مقاله نورثوف و همکاران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله در حیطه پردازش مغزی با عنوان دقیق “Self-referential processing in our brain—a meta-analysis of imaging studies on the self” تاکنون از سوی محققان ۱۶۲۹ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Northoff, G., Heinzel, A., De Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H., & Panksepp, J. (2006). Self-referential processing in our brain—a meta-analysis of imaging studies on the self. Neuroimage, 31(1), 440-457
 
۵- مقاله سینگر و همکاران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others” ناکنون ۱۴۸۳ بار از سوی محققان مختلف مورد استناد قرار گرفته است.
Singer, T., Seymour, B., O’doherty, J. P., Stephan, K. E., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2006). Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. Nature, 439(7075), 466-469
 
۶- مقاله آلوارز و ایموری منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “Executive function and the frontal lobes: a meta-analytic review” تاکنون بیش از ۱۲۸۰ بار مورد استناد از سوی محققان مختلف قرار گرفته است.
Alvarez, J. A., & Emory, E. (2006). Executive function and the frontal lobes: a meta-analytic review. Neuropsychology review, 16(1), 17-42
 
۷- مقاله هلگسون و رینولدز منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “A meta-analytic review of benefit finding and growth” تاکنون ۱۲۷۶ بار از سوی محققان مورد استناد دهی قرار گرفته است.
Helgeson, V. S., Reynolds, K. A., & Tomich, P. L. (2006). A meta-analytic review of benefit finding and growth
 
۸- مقاله ویلیس و تودوروف منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “First impressions making up your mind after a 100-ms exposure to a face” تاکنون ۱۲۵۴ بار از سوی محققان مختلف مورد استناد قرار گرفته است.
Willis, J., & Todorov, A. (2006). First impressions: Making up your mind after a 100-ms exposure to a face. Psychological science, 17(7), 592-598
 
۹- مقاله دایکستهیویش و همکاران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “On making the right choice: The deliberation-without-attention effect” تاکنون ۱۲۲۵ بار مورد استناد از سوی محققان مختلف قرار گرفته است.
Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F., & Van Baaren, R. B. (2006). On making the right choice: The deliberation-without-attention effect. Science, 311(5763), 1005-1007
 
۱۰- مقاله رایان و همکاران منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “The motivational pull of video games: A self-determination theory approach” تاکنون بیش از ۱۱۸۱ بار از سوی محققان مختلف مورد استناد قرار گرفته شده است.
Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. Motivation and emotion, 30(4), 344-360
 
 

لینک‌های مفید دیگر را مشاهده کنید:
معرفی چند روش خوب برای ارزیابی سریع یک مجله علمی
ده انتشارات برتر دنیا برای چاپ مقاله را بشناسید
چاپ مقاله در مجلات علمی

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>