آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات

آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات

در نگارش مقالات و بخش تحلیل آماری هریک از بخش‌های مهم مقاله اصول و قواعد خاص خود را دارند و نگارنده می‌بایست بر اساس همان اصول و قواعد مقاله را نگارش نماید و استانداردهای اولیه برای پذیرش و چاپ مقاله خود را آماده کند (بیشتر بخوانید: دوره آموزشی مقاله نویسی). یکی از بخش‌های اصلی مقاله نگارش بخش یافته‌هاست. در بخش یافته‌ها برحسب آزمون‌های آماری که بلاخص در رشته‌های علوم انسانی استفاده می‌گردند ذکر p values از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطلب قصد داریم به آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات بپردازیم. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

– بیشتر بخوانید: p-Value در تحلیل آماری چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات

عموماً p-values به خواننده مقاله اطلاعاتی درباره تفاوت‌های گروه‌ها، ارتباط بین متغیرها و موارد مشابه ارایه می‌‌دهد و وجود آن به این خاطر است که مشخص شود آیا این تفاوت‌‌ها و ارتباطات بین افراد و متغیرها برحسب شانس و تصادف بوده یا برحسب مداخلات انجام شده و ماهیت متغیرهای پژوهش می‌باشد. برحسب رهنمودهای آماری مختلف، نگارنده مقاله می‌بایست p-values را برای هر تغییر، تفاوت و یا ارتباط با استفاده از اصطلاح “معناداری” ذکر نماید. سطح معناداری معمولاً بین ۰/۰۱ ، ۰/۰۵ و ۰/۰۰۱ است و توصیه می‌شود که هر یک از  این سطوح معناداری در بخش روش‌ شناسی مقاله ذکر گردد. برای مثال می‌توانید در یک جمله مانند “سطح معناداری در این پژوهش برابر با ۰/۰۵ در نظر گرفته شد” آن را ذکر کنید. طبیعی است که اگر این سطح را در سطح ۰/۰۱ یا ۰/۰۰۱ در نظر بگیرید می‌بایست همین سطح را ذکر کنید.

با اینحال، p-values به خواننده مقاله درباره میزان اثر و قدرت آن، میزان تغییرات و یا قدرت رابطه بین متغیرها مفهومی منتقل نمی‌نماید و بنابرانی نویسنده مقاله نباید به ذکر میزان p-values در مقاله خود بسنده کند. بهتر است شما میزان t، f یا r را برای آزمونهای تی، تحلیل‌های ورایانس و کواریانس و همبستگی و رگرسیون را نیز در کنار میزان p-values ذکر نمایید.

برای مثال، پژوهشی اذعان می‌دارد که بین متغیرهای اضطراب و رضایت شغلی رابطه معناداری بدست آمده است (۰/۰۵>p). در اینجا شما به خوانندگان مقاله مطرح می‌کنید که شواهد کافی برای رابطه این دو متغیر پیدا کرده‌اید و ارزش p نیز نشان می‌دهد این رابطه بر اساس شانس و تصادف نبوده است. در این گزارش نقصی که وجود دارد اینست که شما به خوانندگان خود درباره منفی یا مثبت بودن رابطه این دو متغیر و میزان قدرت این رابطه اطلاعات خاصی ارایه نداده‌اید. پس بهتر است میزان رابطه بدست آمده را نیز اشاره نمایید؛ برای مثال بنویسید”میزان r حاصل از همبستگی بین رضایت شغلی و اضطراب برابر با ۰/۷۸ – بدست آمد و این میزان به لحاظ آماری معنادار بود(۰/۰۵>p).

بسیاری از نویسندگان در گزارش ارزش p میزان دقیق آن را می‌نویسند. برای مثال، فرض کنید پژوهشی انجام داده‌اید و دز آن سطح معناداری را ۰/۰۵ در نظر گرفته‌اید؛ مقدار p برابر با ۰/۰۳ آمده و شما آنرا اینگونه گزارش کرده‌اید: ۰/۰۳=p. این نحوه از گزارش اشتباه است و بسیاری از مقالات آن را قبول ندارند. در این مورد اشتراک نظر بین اساتید آماری این است که مقدار p را کوچکتر یا بزرگتر از ۰/۰۵، ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ گزارش نمایید. در این مثال بهتر است اینگونه بنویسید: ۰/۰۵>p زیرا ۰/۰۳ کوچکتر از ۰/۰۵ می‌باشد.

لینک‌های مفید دیگر را مطالعه کنید:

نحوه نگارش بخش روش کار یا مواد و روش ها در مقاله

انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>