نوشته‌ها

ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال 2006 تا کنون

ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال ۲۰۰۶ تا کنون

پایگاه گوگل اسکولار از سال ۲۰۰۶ تا کنون پر استنادترین مقالات رشته‌های مختلف از جمله رشته روانشناسی را معرفی کرده است. منظور از مقالات پراستناد مقالاتی هستند که محققان علم روانشناسی بسیاری، در نگارش مقاله خود آن مقالات را مورد توجه قرار داده‌اند. در زیر به ترتیب به معرفی این مقالات می‌پردازیم. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

ده مقاله پر استناد رشته روانشناسی از سال ۲۰۰۶ تا کنون

۱- مقاله براون و کلارک منتشر شده در سال ۲۰۰۶: این مقاله با عنوان “کاربرد تحلیل شماتیک در روانشناسی” “Using thematic analysis in psychology” تاکنون ۲۹۲۹۴ بار در مقالات مختلف مورد استناد قرار گرفته است.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101

ادامه مطلب …