انجام فصل چهار پایان نامه

یکی دیگر از فعالیتهای علمی و پژوهشی موسسه اوج دانش، انجام فصل چهار پایان نامه می‌باشد. متخصصان رشته آمار و سنجش و اندازه گیری موسسه اوج دانش در خدمت آندسته از دانشجویانی است قصد انجام فصل چهار پایان نامه خود و یا بخش یافته های مقاله خود را دارند می باشد. برای انجام تحلیل های آماری فصل چهارم صرفا مهارت در کاربرد نرم افزار کافی نیست. یک متخصص آماری برای انجام کار مهمی مانند انجام فصل چهار پایان نامه یا بخش یافته‌های مقاله مولفه‌های متعددی را در نظر می­گیرد. مولفه­‌های مانند ابزارهای اندازه گیری، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرضیات و اهداف و نوع اجرای پژوهش. حال با خواندن این مطلب شاید از خود پرسیده باشید برای انجام فصل چهار پایان نامه چه نیازی است تا به ابزار اندازه گیری توجه شود. برای تشریح این مساله، مثال واقعی را میاوریم. در پژوهشی، دانشجوی رشته روانشناسی بالینی قصد انجام پژوهش بر روی متغیر سلامت روانی را داشت که از پرسشنامه GHQ جهت گردآوری اطلاعات استفاده نموده بود. همانطور که دانشجویان رشته روانشناسی می­دانند ابزار GHQ برای سنجش متغیر سلامت عمومی می­باشند و متغیر سلامت روانی با متغیر سلامت عمومی تفاوت­های زیادی دارد. بدین سبب، متخصص انجام تجزیه و تحلیل آماری این مساله را با دانشجو درمیان گذاشت و قبل از اینکه وقت یا هزیه‌­ای صرف انجام تجزیه و تحلیل اماری فصل چهار شود دانشجو این نقص را برطرف نموده و مجدداً گردآوری داده­‌ها را با پرسشنامه مربوط به سلامت روانی انجام داد. چنین اشتباهات فاحشی در تمامی مراحل پایان نامه ممکن است اتفاق افتد و یک متخصص تجزیه و تحلیل فصل چهار پایان نامه می­بایست به این نکات توجه کافی را مبدول دارد.

+ استخراج مقاله از پایان نامه

انواع آزمونها و نرم‌­افزارهای آماری برای انجام فصل چهار پایان نامه

برای انجام فصل چهار پایان نامه از نرم افزارهای تحلیل داده گوناگونی استفاده می­شود که در زیر به آنها اشاره می­کنیم.

  • AMOS
  • R
  • SPSS
  • LISREL
  • EVIEWS
  • SMART PLS

در زیر به برخی از آزمون‌های آماری که تاکنون برای انجام فصل چهار پایان نامه یا بخش یافته‌های مقالات مختلف که در موسسه اوج دانش انجام شده می­‌پردازیم.

انجام آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­‌ها جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام آزمون پیش فرض مانند بررسی شیب خط رگرسیون، آزمون بارتلت و لامبدای ویکلز، همسانی واریانسها و خطی بودن جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای مختلف جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام رگرسیون چندمتغیره برای پیش بینی یک متغیر از متغیرهای دیگر جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی برای بررسی روایی پرسشنامه در هنجاریابی آن انجام فصل چهار پایان نامه

انجام تحلیل کواریانس چندمتغیره جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام تحلیل مسیر جهت انجام فصل چهار پایان نامه

انجام معادلات ساختاری با نرم افزار PLS جهت انجام فصل چهار پایان نامه

شما می‌توانید جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با همکاران ما از طریق ایمیل و شماره ‌های تماس موسسه در ارتباط باشید. بعد از ثبت درخواست، همکارانمان در کوتاهترین زمان ممکنه به درخواست شما پاسخ خواهند داد.

تجزیه و تحلیل آماری فصل چهار پایان نامه

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار SPSS

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار AMOS

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار LISREL

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار PLS

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار R

– تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار EVIEWS

– تحلیل لازم برای پایان نامه و مقاله با نرم افزار MATLAB

– و تحلیل آماری با سایر نرم افزارها

استخراج مقاله از پایان نامه

همین حالا سفارش خود را ثبت کنید

ایمیل: iransciencepeak@gmail.com

شماره تماس:  ۶۶۹۱۹۳۸۴ – ۰۲۱

ثبت سفارش