انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

انجام تحلیل آماری مقاله یا پایان نامه یکی از مهمترین و اساسی ترین رکن‌های پژوهش است. بسیاری از پژوهشی‌هایی که در علوم انسانی انجام می‌گیرد مانند سایر علوم تحقیقات کمی می‌باشند. منظور از تحقیقات کمی به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در نهایت فرضیه ذهنی پژوهشگر تبدیل به عدد می‌شود و این عدد تایید یا رد یک فرضیه پژوهشی را نشان می‌دهد. تحقیقات کیفی نیز به تحقیقاتی گفته می‌شود که محقق در رد یا تایید یک فرضیه از اعداد و ارقام استفاده می‌نماید اما نتیجه یک فرضیه نهایتاً از طریق مشاهده، فرضیه سازی، تحلیل، استنباط و مواارد دیگر رد یا تایید می‌شود. برای بررسی داده‌های آماری تحقیقات کمی نرم افزارهای مختلفی در علوم انسانی توسعه یافته شده‌اند که اسامی برخی از آنها در زیر می‌آید:

نرم افزار لیزرل

نرم افزار ایموس

نرم افزار اس پی اس اس

نرم افزار پی ال اس

نرم افزار ای ویوز

این نرم افزارها عمده ترین استفاده را برای تحلیل داده‌ها در رشته‌های علوم انسانی مانند حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و زیر شاخه‌های آنها دارند. در تحلیل داده‌های یک پژوهشی اعم از مقاله یا پایان نامه، اساسی‌ترین اصل فرضیه‌های پژوهشی می‌باشند که سمت و سوی انتخاب تحلیل‌های آماری و نحوه ورود داده‌ها به نرم افزار را مشخص می‌کند.

مرکز تحقیقاتی اوج دانش یکی از بهترین مراکز انجام تحلیل آماری در تهران می‌باشد که به واسطه همکاری دانشجویان رشته‌هایی چون مدیریت، حسابداری، روانشناسی، روانسنجی دقیق‌ترین و حساس‌ترین تحلیل‌های آماری انجام می‌گردد. گروه تحقیقاتی اوج دانش با دردست داشتن تجربه ۱۲ ساله در انجام تحلیل آماری در تهران در خدمت آندسته از دانشجویانی است که جهت تحلیل داده‌های خود در هرکدام از نرم افزارهای فوق نیازمند به مشاوره و همکاری می‌باشند.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و یا مقاله برحسب تعداد فرضیات، نمونه آماری، نوع آزمون‌های آماری و سطح علمی مقاله یا پایان نامه متفاوت می‌باشد. معمولاً برای برآورد هزینه انجام تحلیل آماری مورد دیگری را نیز در نظر می‌گیرند و آن عبارت است از اینکه آیا داده‌های خام جمع‌آوری شده توسط دانشجو وارد نرم افزار شده‌اند یا خیر. اگر داده‌ها وارد نرم افزار نشده باشند هزینه انجام تحلیل آماری می‌تواند به تناسب تعداد داده‌ها تغییر نماید.

انواع آزمونها برای انجام تحلیل آماری

در انجام تحلیل‌ آماری آزمون‌های مختلفی استفاده می‌شود. آزمون‌های آماری دقیقا بر اساس فرضیات پژوهش انتخاب می‌شوند و این فرضیات پژوهش است که نشان می‌دهد داده‌های تحقیق باید از چه دید آماری مورد بررسی قرار گیرند. در زیر به برخی از آزمون‌های آماری مهم اشاره می‌گردد.

– انجام تحلیل آماری کواریانس چند متغیره و تک متغیره

– انجام تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره

– انجام تحلیل عاملی اکتشافی یا تاییدی

– انجام تحلیل آماری همبستگی پیرسون

– انجام تحلیل آماری معادلات ساختاری در مدل یابی

– انجام تحلیل مسیر در مدل یابی

و صدها تحلیل استنباطی و توصیفی دیگر…

انجام تحلیل آماری برای مقاله

انجام تحلیل اماری مقاله با پایان نامه تا حدودی تفاوت‌هایی بایکدیگر دارند. در تحلیل آماری برای پایان نامه معمولاً تحلیل‌ها مفصلا از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و … شروع می‌شود و با اجرای آزمون‌های پیش فرض پارامتریک و ناپارامتریک به تحلیل استنباطی میرسد. برای نگارش فصل چهار پایان نامه معمولاً تحلیل‌ها به صورت مفصل آورده می‌شود. این درحالی است که برای مقاله معمولاً تحلیل‌ها باید حاوی مهمترین تحلیل‌های انجام شده باشد و اطلاعات کمی به صورت مختصر معمولاً در قالب دو یا نهایتا سه جدول ارایه گردند.

تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار Eviews

تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با ایموس AMOS

انجام تحلیل آماری با لیزرل

انجام تحلیل آماری با PLS

فرایند سفارش انجام تحلیل آماری

فرایند سفارش انجام تحلیل آماری معمولاً به این شکل است که متقاضی می‌بایست اطلاعاتی همچون فرضیات و تعداد نمونه را از طریق ایمیل یا تلفن اعلام نماید. توجه داشته باشید که برای انجم تحلیل آماری نیاز نیست کل مقاله یا پایان نامه برای ما ارسال گردد بلکه شما می‌توانید صرفاً بخش‌های فرضیات، جامعه و نمونه، و روش تجزیه و تحلیل را جدا کرده و ارسال نمایید. هزینه انجام تحلیل آماری به همراه مدت زمان انجام و نحوه ارایه آموزش برحسب مستندات ذکر شده شما برآورد و اعلام می‌گردد.

همین حالا سفارش خود را ثبت کنید

ایمیل: iransciencepeak@gmail.com

شماره تماس:  ۶۶۹۱۹۳۸۴ – ۰۲۱

ثبت سفارش