ده مقاله برتر مهندسی عمران از سال 2006 تاکنون

ده مقاله برتر مهندسی عمران از سال ۲۰۰۶ تاکنون

پایگاه گوگل اسکولار پراستنادترین مقالات ارایه شده در رشته مهندسی عمران را معرفی نموده است. به نقل از این پایگاه، ده مقاله زیر در رشته مهندسی عمران از سال ۲۰۰۶ تاکنون در بین سایر مقالات این حوزه، از سوی پژوهشگران دیگر بیشترین استناد را به خود اختصاص داده‌اند. تمامی مقالات ذکر شده در لیست زیر در سال ۲۰۰۶ منتشر شده‌اند و تاکنون (۲۰۱۷) بیشترین استناد را بین سایر مقالات از آن خود کرده‌اند. با وب سایت چاپ مقاله اوج دانش همراه باشید.

ده مقاله برتر مهندسی عمران از سال ۲۰۰۶ تاکنون

۱- مقاله لوتنباچ و وینفلد. این مقاله با عنوان “Thermodynamic modelling of the hydration of Portland cement” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۴۱۲ بار در سایر مقالات مورد استناددهی قرار گرفته‌ است.

Lothenbach, B., & Winnefeld, F. (2006). Thermodynamic modelling of the hydration of Portland cement. Cement and Concrete Research, 36(2), 209-226

۲- مقاله لی، ساکس و استمن. این مقاله با عنوان “Specifying parametric building object behavior (BOB) for a building information modeling system” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۳۵۸ بار در سایر مقالات مورد استناد قرار گرفته است.

Lee, G., Sacks, R., & Eastman, C. M. (2006). Specifying parametric building object behavior (BOB) for a building information modeling system. Automation in construction, 15(6), 758-776
 
۳- مقاله گودرام، مک‌لارن، و دورفی. این مقاله که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده است با عنوان “The application of active radio frequency identification technology for tool tracking on construction job sites” می‌باشد که تاکنون ۳۰۰ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Goodrum, P. M., McLaren, M. A., & Durfee, A. (2006). The application of active radio frequency identification technology for tool tracking on construction job sites. Automation in Construction, 15(3), 292-302
 
۴- مقاله پون، کو، و لام. این مقاله با عنوان “Compressive strength, chloride diffusivity and pore structure of high performance metakaolin and silica fume concrete” می‌باشد که تاکنون ۲۹۸ بار در سایر مقالات مورد استناد قرار گرفته است.
Poon, C. S., Kou, S. C., & Lam, L. (2006). Compressive strength, chloride diffusivity and pore structure of high performance metakaolin and silica fume concrete. Construction and building materials, 20(10), 858-865
 
۵- مقاله سانگ، هاس، کالداس و ارگن. این مقاله با عنوان “Automating the task of tracking the delivery and receipt of fabricated pipe spools in industrial projects” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۷۳ بار مورد استناد دهی قرار گرفته است.
Song, J., Haas, C. T., Caldas, C., Ergen, E., & Akinci, B. (2006). Automating the task of tracking the delivery and receipt of fabricated pipe spools in industrial projects. Automation in Construction, 15(2), 166-177
 
۶- مقاله فریدی و شایق. این مقاله با عنوان “Significant factors causing delay in the UAE construction industry” از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۸۵ بار مورد استناد قرار گرفته است. این مقاله در حیطه مدیریت ساخت می‌باشد.
Faridi, A. S., & El‐Sayegh, S. M. (2006). Significant factors causing delay in the UAE construction industry. Construction Management and Economics, 24(11), 1167-1176
 
۷- مقاله روسل. ایم مقاله با عنوان “A thixotropy model for fresh fluid concretes: theory, validation and applications” در حیطه بتون تاکنون ۲۸۳ بار مورد رفرنس دهی از سوی سایر مقالات قرار گرفته است.
Roussel, N. (2006). A thixotropy model for fresh fluid concretes: theory, validation and applications. Cement and Concrete Research, 36(10), 1797-1806
 
۸-مقاله پون و چان. این مقاله با عنوان “Feasible use of recycled concrete aggregates and crushed clay brick as unbound road sub-base” است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۶۲ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Poon, C. S., & Chan, D. (2006). Feasible use of recycled concrete aggregates and crushed clay brick as unbound road sub-base. Construction and Building Materials, 20(8), 578-585
 
۹- مقاله دی سنساله. این مقاله با عنوان “Strength development of concrete with rice-husk ash” در حیطه سیمان و ترکیبات بتنی ارایه شده است و از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۵۸ بار مورد استناد قرار گرفته است.
de Sensale, G. R. (2006). Strength development of concrete with rice-husk ash. Cement and concrete composites, 28(2), 158-160
 
۱۰- مقاله الینگ وود. این مقاله با عنوان “Mitigating risk from abnormal loads and progressive collapse” می‌باشد که از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۲۴۹ بار مورد استناد قرار گرفته است.
Ellingwood, B. R. (2006). Mitigating risk from abnormal loads and progressive collapse. Journal of Performance of Constructed Facilities, 20(4), 315-323
لینک‌های مرتبط زیر را مطالعه کنید:
 
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>